نکات طراحی سایه بان جهت گاوهای شیری

30 تا 50 درصد از فشار دما با سایه بان خوب کم می شود.نکات مهم در طراحی سایه بان عبارتند از :جهت ساخت سایه بان -اندازه کف -ارتفاع-تهویه-عایق سقف-امکانات دریافت آب و غذا و سیستم مدیریت مدفوع می باشد.وجود 3.5تا 4.5متر مربع سایه بان به ازاء هر گاو شیری بالغ جهت جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب لازم است

منبع:کتاب اثرات تنش حرارتی در گاوهای شیری و راه های جلوگیری از آن

تالیف:حسن رفیعی یارندی
@parsa_feed

منبع : گروه مشاوره تغذیه دام |نکات طراحی سایه بان جهت گاوهای شیری
برچسب ها : سایه ,شیری ,طراحی ,نکات ,طراحی سایه ,جهتهای شیری ,نکات طراحی