# دانه جو

جهت افزایش بازده بیشتر جو در تغذیه گاوهای شیری باید نوعی فرآوری مانند خرد کردن یا غلطک زدن استفاده شود.مهمترین مزیت فرآوری دانه جو این است که سنتز پروتئین میکروبی در شکمبه به حداکثر خود می رسد و از معایب آن احتمال بروز اسیدوز می توان نام برد.
#منبع: کتاب اصول کاربردی پرورش گاو های شیری_دکتر مهدی دهقان بنادکی
@parsa_feed

منبع : گروه مشاوره تغذیه دام |# دانه جو
برچسب ها : دانه