# غلطک زدن دانه ذرت

غلطک زدن با بخار یا پولکی (ورقه ورقه ) شدن با بخار ، میزان تجزیه پذیری نشاسته موجود در همه دانه ها را افزایش می دهد .این اثرات در مورد دانه ذرت بعلت تاثیر حرارت مرطوب بر ساختار کریستالی نشاسته آن و افزایش تجزیه میکروبی نشاسته مشهود تر است.
#منبع: کتاب اصول کاربردی پرورش گاو های شیری_دکتر مهدی دهقان بنادکی
@parsa_feed

منبع : گروه مشاوره تغذیه دام |# غلطک زدن دانه ذرت
برچسب ها : دانه ,نشاسته ,غلطک