#دانه ذرت
از دانه ذرت 5تا 10 درصد در جیره گاوهای شیرده استفاده می شود که عمدتاً بعلت خوشخوراک بودن و سرعت آهسته تجزیه آن در شکمبه می باشد.

نشاسته موجود در دانه ذرت توسط پوشش پروتئینی کپسوله شده در مقابل هضم میکروبی شکمبه مقاومت می کند و لذا نشاسته موجود در آن نسبت به دانه جو و گندم با سرعت کمتری تجزیه و هضم می شود .تجزیه کمتر نشاسته دانه ذرت نسبت به گندم و جو در شکمبه باعث تولید مقدار کمتری اسید شده و خطر ابتلا به اسیدوز را کاهش می دهد.

#منبع: کتاب اصول کاربردی پرورش گاو های شیری_دکتر مهدی دهقان بنادکی
@parsa_feed

منبع : گروه مشاوره تغذیه دام |#دانه ذرت
برچسب ها : دانه ,نشاسته ,تجزیه ,شکمبه ,نشاسته موجود