در روز زایمان ، یک گاو بطور معمول 10 لیتر آغوز تولید می کند که حدوداً حاوی 23 گرم کلسیم می باشد .بنابراین گاو علاوه بر نیاز نگهداری به کلسیم ،به 23 گرم کلسیم دیگر نیاز خواهد داشت.بعبارتی این نیازها حدود 12 برابر مقدار کلسیم در گردش خون در یک زمان خاص می باشد


#منبع: کتاب اصول کاربردی پرورش گاو های شیری_دکتر مهدی دهقان بنادکی
@parsa_feed

منبع : گروه مشاوره تغذیه دام |تولید آغوز در گاوهای شیری
برچسب ها : کلسیم