پنومونی یا ذات الریه

عفونتی است که منجر به التهاب و پر شدن فضاهای داخلی ریه شده،
گلبول های سفید به طرف ریه حرکت میکنند تا با عامل بیماری مبارزه نمایند ؛اما این جریان منجر به بروز اختلال در عملکرد ریه در دریافت اکسیژن و انتقال آن به سیستم گردش خون میشود.
وجود خونابه در حوض های آب، نشان از وجود این بیماری در بهاربند مورد نظر است
@parsa_feed

منبع : گروه مشاوره تغذیه دام |پنومونی یا ذات الریه
برچسب ها :